Het goede doel

Dit jaar hebben we gekozen om 'Kom op tegen kanker' te steunen. Meer specifiek nog zamelen we geld in voor onderzoek naar pancreaskanker.

Steun nu het goede doel

Kom op tegen (pancreas)kanker

We zullen er waarschijnlijk niet ver vanaf zitten als we zeggen dat zo goed als iedereen op de één of andere manier al eens geconfronteerd werd met die vreselijke ziekte genaamd kanker. Ook wij kwamen hier reeds meerdere malen mee in aanmerking. Bij de één al met een betere afloop dan bij de ander. Maar ongeacht de afloop, de ziekte laat altijd zijn sporen na. Vaak lichamelijk, altijd emotioneel en mentaal. Kanker komt maar gaat niet gewoon weer weg. Hij laat zichtbare en onzichtbare littekens na tot lang na de genezing.

Kanker houdt geen rekening met leeftijd, geslacht, goed of slecht,… maar raast genadeloos doorheen de mensheid en pikt random slachtoffers uit. Niet enkel de mensen die zelf worden getroffen door dit vernietigende virus, maar ook de naasten, achterblijvers en geliefden worden mee gezogen in deze wervelwind, die je leven 1 ruk overhoop haalt. 

Reeds vele jaren wordt er veel aandacht besteed aan onderzoek, het inzamelen van geld, worden acties opgezet, wordt ingezet op preventie en bewustwording,… en gelukkig maar. Want kanker is een algemene vijand van de mens, die al iets van zijn kracht kwijt is door de juiste bestrijding, maar nog verre van vernietigd is. Maar de mens is sterk en geeft niet op.

Als symbool van ‘niet opgeven’, ‘blijven strijden’ en ‘samen hoopvol zijn’, willen wij daarom ons lichaam in de strijd gooien door beide tot het uiterste te gaan. Want ons lichaam en onze geest zijn sterker dan we denken.

Maar omdat alleen ook maar alleen is (en niet zoveel oplevert :)), hopen we ook beroep te kunnen doen op jullie gevoel voor strijdlust en samenhorigheid  door een eigen steentje bij te dragen. 

Want vele steentjes, maken een mooi pad op weg naar beter. 1 van deze paden leidt ons naar ‘kom op tegen Kanker’, waar ons ingezamelde geld integraal naar toe zal worden gestuurd. Kom op tegen Kanker zet zich namelijk al sinds 1998 (onder deze naam) vol energie en enthousiasme in om kanker te bestrijden en verzachten. 

‘Dit verdient een bloemetje’ is naar ons aanvoelen te zacht uitgedrukt, dus vullen we aan met ‘dit verdient een volle dag onze onverdeelde inzet en aandacht’. Om te tonen dat het bestrijden van kanker ons allen aanbelangt en dat we willen meevechten op onze manier.

Website kom op tegen kanker

Opgedragen aan onze vriend Stefaan Stamper

Vorig jaar verloren we Stefaan, na een moedige maar ongelijke strijd, aan pancreaskanker. Stefaan is één van de jaarlijks duizenden mensen die de dans niet kon ontlopen. De kanker bewoog te snel en bleef zo steeds een stapje voor op zijn gastheer. Typerend voor pancreaskanker is dat tegen de tijd dat het wordt opgespoord, de uitzaaiing vaak al groot is. Mede daarom is dit 1 van de meest dodelijke kankers die er bestaan.

Stefaan was een van de leden van het wielercomité uit Kuurne waar we meer dan 10 jaar lang twee wielerwedstrijden voor nieuwelingen mee organiseerden. We hadden altijd heel veel respect voor zijn koerskennis, organisatietalent en de manier waarop hij jongeren meetrok in zijn verhaal. Daarnaast kenden we Stefaan als een echter vechter, die je eens hij zich ergens in vastbeet met geen stokken meer kon loswrikken. Eigenwijs, zelfzeker en doelbewust ging hij op zijn doel af en alle hindernissen op die weg, kreeg hij klein op zijn eigenste manier.

In de vrijetijdssfeer was Stefaan ook gekend als een genieter, die ervan genoot wanneer iedereen het naar z’n zin had. Eentje trakteren, een dansje placeren, een lekker hapje gaan eten, was hem zeker niet vreemd. Stefaan was een fier man en had het er dan ook heel moeilijk mee dat de kanker hem beetje bij beetje zwakker maakte en uiteindelijk op de knieën kreeg.

Echt afscheid konden we niet nemen maar zijn afwezigheid weegt. Snoert ons de mond.

Daarom dragen we graag onze actie graag op aan Stefaan en zijn familie. Stefaan zit in onze gedachten tijdens het opzetten van deze actie en in ons hart tijdens de uitvoering ervan. Ook alle voorgaande geliefden die te maken hadden met kanker willen we op deze manier een hart onder de riem steken. Alsook de medeslachtoffers, die hulpeloos aan de zijlijn staan, meevoelend met de pijn en hopend op een toekomst.

We vergeten jullie en jullie pijn en verdriet niet, die zitten gegraveerd in onze harten.

Bezoek de website